Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Grundläggande webbutveckling (Web Development Fundamentals) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen avser förmedla grundkunskaper i webbprogrammering. Den inleds med en genomgång av webbens uppbyggnad, och fortsätter sedan med hur man bygger statiska hemsidor med HTML och CSS. Därefter behandlas JavaScript och Node.js, för att lära studenten att implementera dynamiska hemsidor som kan generera olika HTML-koder för olika klienter, och där användaren kan fylla i formulär och skicka data till servern. Här kommer en stor vikt läggas bland annat vid kakor, sessioner, databasanvändning och säkerhet.

Kursen innehåller följande moment:
- Klient-server kommunikation och HTTP
- HTML
- CSS och CSS Ramverk
- JavaScript
- Node.js och Node Package Manager
- Ramverk och tillhörande tekniker
- Formulär, kakor och sessioner
- Säkerhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Objektorienterad programmering, 7,5 hp och Databaser, 6 hp alternativt Webb- och gränssnittsdesign, 15 hp och Grundläggande programmering, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TGWK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Anmälningskod
HJ-T2208
Senast ändrad 2021-10-22 14:53:49