Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hållbara Affärsrelationer (Sustainable Business Relationships) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmågor inom affärsrelationer.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande marknadsföringsbegrepp inklusive kundvärde
- Betydelsen av relationer, nätverk och strategier inom industriell marknadsföring
- Likheter och skillnader mellan konsumentmarknadsföring och industriell marknadsföring
- Beståndsdelar och genomförandet av en marknadsanalys inkl. alternativa metoder för att samla in marknadsinformation
- Interaktion mellan leverantörer, producenter och kunder och dess betydelse för affärsrelationer
- Hållbarhet, etiska och juridiska aspekter av affärsrelationer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser 120 hp på grundnivå om minst 60 hp i huvudområdet Industriell organisaiton och ekonomi

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: THAN19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2023: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Sarah Wikner
Examinator
Duncan Levinsohn
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T3144
Senast ändrad 2021-11-08 10:42:25