Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hållfasthetslära 6 hp

Kursinnehåll

Kursens behandlar den grundläggande teorin för hållfasthetsberäkningar. Grundläggande begrepp och teorier gås igenom, och tillämpas på beräkningar av enkla strukturer.

Kursen innehåller följande moment:
- Materialsamband
- Fackverk
- Axlar, vridning
- Balkar, snittstorheter, tvärkrafts- och momentdiagram och spänningar
- Balkböjning, elastiska linjens differentialekvation
- Plana spänningstilstånd, ångpanneformler, Mohrs cirkel
- Stabilitet och knäckning, Eulerfall
- Utmattningsdimensionering, Haighdiagram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Mekanik 1, 6 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: THLK14
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Lennart Mähler
Examinator
Lennart Mähler
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2251
Senast ändrad 2021-10-07 11:10:28