Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hållbar produktframtagning 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter påverkar och kan hanteras i industriell verksamhet, med särskilt fokus på industriella produktframtagningsprocesser.

Kursen innehåller följande moment:
- Hållbarhets- och livscykelbegreppen
- Hållbara försörjningskedjor
- Hänsynstagande till miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter i produktutveckling och produktion
- Cirkulära system, inkl. affärsmodeller, återtillverkning, etc

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Industriell ekonomi 7,5 hp samt Material i produkt och tillverkningsprocess 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: THPN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 43 - vecka 02 2025
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
David Eriksson
Examinator
David Eriksson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T4238
Senast ändrad 2024-05-30 16:09:06