Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hållbar produktframtagning 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter påverkar och kan hanteras i industriell verksamhet, med särskilt fokus på industriella produktframtagningsprocesser.

Kursen innehåller följande moment:
- Hållbarhets- och livscykelbegreppen
- Hållbara försörjningskedjor
- Hänsynstagande till miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter i produktutveckling och produktion
- Cirkulära system, inkl. affärsmodeller, återtillverkning, etc

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Industriell ekonomi 7,5 hp samt Material i produkt och tillverkningsprocess 15 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: THPN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
David Eriksson
Examinator
David Eriksson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0167