Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hållbar produktion (Sustainable Production) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter påverkar och kan hanteras i ett företags verksamhet, särskilt i produktutvecklings- och produktionsverksamheten.

Kursen innehåller följande moment:
- Hållbarhets- och livscykelbegreppen
- Miljöstrategier och affärsmodeller
- Hållbara försörjningskedjor
- Hållbarhet kopplat till organisering av verksamhet
- Hänsynstagande till miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter i produktutveckling och produktion
- Returlogistik och återtillverkning.

Förkunskapskrav

Godkända kurser med lägst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik, Industriell organisation och ekonomi alternativt Byggnadsteknik samt 21 hp Matematik, samt genomgången kurs i Produktionsutveckling I, strategi och system, 9 hp och Produktionsutveckling II, metoder och verktyg, 7,5 hp dessutom krävs Engelska 6 eller Engelska kurs B från gymnasiet

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: THPS29
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Paraskeva Wlazlak
Examinator
Paraskeva Wlazlak
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13998kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0018
Senast ändrad 2020-03-26 10:11:54