Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Industriell design 1 3 hp

Kursinnehåll

Kursen är avsedd att ge en grundläggande förståelse för Industridesign som process och de
verktyg och metoder som ingår i processen. Vidare avser kursen öva den egna kreativa processen
och förmågan till gestaltning.

Kursen innehåller följande moment:
- industridesign, begrepp och metoder
- kundkrav
- funktionsanalys
- grundläggande skissteknik
- grundläggande semantik, semiotik
- grundläggande formlära och gestaltning
- idégenerering och konceptförslag

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete, 15 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TI1K18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Peter Andersson
Examinator
Peter Andersson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
7500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2078
Senast ändrad 2021-12-03 07:38:56