Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Industridesignprojekt (Industrial Design Project) 9 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd kring ett projekt som syftar till att ta fram en design av en produkt. Projektet kan varieras utifrån vald produktapplikation. Kursen innehåller nedan angivna moment som normalt krävs för att hantera tidiga faser av produktframtagningsprocessen.

Kursen innehåller följande moment:
- Trend och marknadsanalys
- Designmanagement
- Varumärkesanalys
- Designteori och designmetodik
- Undersöknings och analysmetoder
- Projektmetodik
- Formanalys och gestaltning
- Semantik, semiotik och estetik
- Produktgrafik
- Hållbarutveckling och miljökrav
- Tillämpad projektplanering och projektledning
- Presentationsteknik och projektrapportering

Förkunskapskrav

Godkända kurser på grundnivå 180 hp med lägst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik alt Byggnadsteknik (med relevanta kurser inom konstruktionsteknik och utformning) samt 15 hp Matematik. Dessutom krävs genomgången kurs i Designkommunikation 1, 9 hp och Desinkommunikation 2, 9 hp samt kunskaper i Engelska 6 eller Engelska B från gymnasiet

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TIDS29
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 41 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Jonny Tran
Examinator
Jonny Tran
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
20997kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0309
Senast ändrad 2021-03-04 07:52:56