Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Industriell ekonomi 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och förmågor inom industriell ekonomi och organisering. Fokus i kursen ligger på att ge ett helhetsgrepp på ämnet Industriell ekonomi genom att följa processer, frågeställningar och problemområden inom strategi, innovation och entreprenörskap, finansiering, organisering och ledning, produktion, ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Kursen innehåller följande moment:
- Strategi och ansvar (begrepp företaget, företagets roll och ansvar, nätverk, strategier och affärsmodeller)
- Innovation och entreprenörskap (kreativitet och industriell ekonomi, entreprenörskap och kommersialisering)
- Finansiering (kapitalbehov och kapitalbindning)
- Organisering och ledning (organisationsformer, kvalitetsutveckling)
- Produktion (konkurrenskraftig och innovativ produktion, styra och planera produktionssystem)
- Ekonomi- och verksamhetsstyrning (resultatplanering, produktkalkylering, budgetering och investeringsbedömning, finansiell rapportering och analys)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1. Eller Matematik D, Fysik B, Kemi A (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIEG18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 43 - vecka 02 2025
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Joakim Brobäck
Examinator
Joakim Brobäck
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T4239
Senast ändrad 2024-05-30 16:09:44