Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Industriell ekonomi 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och förmågor inom industriell ekonomi och organisering. Fokus i kursen ligger på att ge ett helhetsgrepp på ämnet Industriell ekonomi genom att följa processer, frågeställningar och problemområden inom strategi, innovation och entreprenörskap, finansiering, organisering och ledning, produktion, ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Kursen innehåller följande moment:
- Strategi och ansvar (begrepp företaget, företagets roll och ansvar, nätverk, strategier och affärsmodeller)
- Innovation och entreprenörskap (kreativitet och industriell ekonomi, entreprenörskap och kommersialisering)
- Finansiering (kapitalbehov och kapitalbindning)
- Organisering och ledning (organisationsformer, kvalitetsutveckling)
- Produktion (konkurrenskraftig och innovativ produktion, styra och planera produktionssystem)
- Ekonomi- och verksamhetsstyrning (resultatplanering, produktkalkylering, budgetering och investeringsbedömning, finansiell rapportering och analys)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1. Eller Matematik D, Fysik B, Kemi A

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIEG18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Jan Weiss
Examinator
Jan Weiss
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0168