Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktion till Human-Computer Interaction (Introduction to Human-Computer Interaction) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen introducerar studenten för koncept, metoder och tekniker inom användarstudier så som de används inom designprocessen för att identifiera behov, beteendemönster och funktioner. Kursen ger grundläggande förståelse för skillnader mellan intervjuer och undersökningar, cultural probes och etnografi, beteendemässig och attitydmässig synvinkel samt kvalitativa och kvantitativa metoder. Kursen syftar även till att visa hur data från användarstudier kan presenteras på ett kommunicerbart sätt via exempelvis personas och user journeys.

Kursen innehåller följande moment:
- introduktion till programmet Grafisk design och webbutveckling
- tillämpning av koncept och metoder inom användarstudier i kundprojekt
- skapandet av leverabler såsom personas, storyboards och user journeys baserat på användarstudier
- genomförande av användarstudier i gemensamma grupprojekt
- fastställande av användbara och realistiska mål för studierna
- sammanställning av rapport och presentationsmaterial för studiernas intressenter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och Engelska 6. Eller: Matematik B och Engelska B

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIGG10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Bruce Ferwerda
Kursansvarig
Bruce Ferwerda
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1185
Senast ändrad 2021-09-27 15:05:10