Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Intelligent dataanalys (Data Analytics) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Tillväxten av data är i dag exponentiell i många olika branscher. Företag och organisationer har behov av förmåga att organisera och analyser sin data för att finna värdefulla samband. Traditionellt har dataanalys genomförts med olika statistiska metoder, men i dag kommer många av de mest kraftfulla teknikerna från det delområde av artificiell intelligens som kallas maskininlärning. Praktiskt handlar dataanalys om att utnyttja avancerade algoritmer för att ur stora och ostrukturerade datamängder generera beslutsunderlag, som i förlängningen utgör konkurrensfördelar.


Kursen innehåller följande moment:
- De centrala uppgiftskategorierna vid dataanalys, dvs. klassificering, regression, klustring, associationsregler och avvikelseanalys.
- Grundläggande statistiska tekniker för dataanalys.
- Grundläggande tekniker från området maskininlärning som används för dataanalys.
- Organisering av ett dataanalysprojekt, samt dess olika faser, dvs. projektförståelse, dataförståelse, förbehandling av data, modellering, utvärdering och införande.
- Mjukvaruverktyg för dataanalys.
- Dataanalys och dess användning i specifika domäner.
- Etiska överväganden kring dataanalys.
- Viktigaste forskningsinriktningarna för dataanalys.

Förkunskapskrav

Godkända kurser på grundnivå 150 hp samt 30 hp Matematik varav 7,5 hp Statistik (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TIGR21
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Tuwe Löfström
Kursansvarig
Tuwe Löfström
Kursansvarig
Magnus Hofwing
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T4240
Senast ändrad 2024-05-30 16:09:57