Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Inköpslogistik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmågor inom logistik ur ett inköps-och affärsrelationsperspektiv. Fokus i kursen ligger på inköpsfunktionens betydelse för ett tillverkande företags resultat.

Kursen innehåller följande moment:
- Inköp och strategier för inköp
- Försörjningsnätverk, Supply chain management (SCM), globala inköp
- Incoterms
- Inleda leverantörsrelationer, -definiera behov, dokumentera, upphandla
- Förbereda förhandling med hänsyn till Total Cost of Ownership (TCO, total ägandekostnad), Cost breakdown (kostnadsnedbrytning)
- Juridiska aspekter, kontrakt, betalningsvillkor, leveransvillkor (kapitalbindning)
- Leverantörsrelationer, System för att hantera leverantörsrelationer (SRM)
- Utvärdera leverantörsbas
- Hållbarhet med fokus på Corporate social responsibility (CSR, Företags samhällsansvar)
- Inköpsorder, KPIer (nyckeltal) och leverantörsbedömning
- Leverantörsutveckling
- Avsluta leverantörsrelationer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Material- och produktionsstyrning, 6 hp samt Logistik, 7,5 hp samt Produktionsteknik 1, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TILN19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2019: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Jenny Bäckstrand
Kursansvarig
Jenny Bäckstrand
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T9276