Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Industriell marknadsföring 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmågor inom industriell marknadsföring.

Kursen innehåller följande moment:
-Grundläggande marknadsföringsbegrepp
-Betydelsen av relationer, nätverk och strategier inom industriell marknadsföring
-Likheter och skillnader mellan konsumentmarknadsföring och industriell marknadsföring
-Beståndsdelar och genomförandet av en marknadsanalys inkl. alternativa metoder för att samla in marknadsinformation
-Entreprenöriellt förhållningssätt till industriell marknadsföring kopplat till innovation, risk och osäkerhet
-Interaktion mellan leverantörer, producenter och kunder och dess betydelse för industriell marknadsföring
-Kopplingen mellan industriell marknadsföring och supply chain management
-Kundvärde
-Organisationers köpbeteende
-Kopplingen till övriga delar inom en organisation – R&D, HR, produktion & ekonomi
-Socialt ansvarstagande och kopplingen till marknadsföring – corporate social responsibility (CSR)
-Industriell marknadsföring på en internationell marknad
-Etiska och juridiska aspekter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Industriell ekonomistyrning, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIMK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Sarah Wikner
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1053
Senast ändrad 2020-12-15 08:08:04