Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Industriell marknadsföring 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmågor inom industriell marknadsföring.

Kursen innehåller följande moment:
-Grundläggande marknadsföringsbegrepp
-Betydelsen av relationer, nätverk och strategier inom industriell marknadsföring
-Likheter och skillnader mellan konsumentmarknadsföring och industriell marknadsföring
-Beståndsdelar och genomförandet av en marknadsanalys inkl. alternativa metoder för att samla in marknadsinformation
-Entreprenöriellt förhållningssätt till industriell marknadsföring kopplat till innovation, risk och osäkerhet
-Interaktion mellan leverantörer, producenter och kunder och dess betydelse för industriell marknadsföring
-Kopplingen mellan industriell marknadsföring och supply chain management
-Kundvärde
-Organisationers köpbeteende
-Kopplingen till övriga delar inom en organisation – R&D, HR, produktion & ekonomi
-Socialt ansvarstagande och kopplingen till marknadsföring – corporate social responsibility (CSR)
-Industriell marknadsföring på en internationell marknad
-Etiska och juridiska aspekter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Industriell ekonomistyrning, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIMK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1053