Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Industriell marknadsföring och inköp (Industrial Marketing and Purchasing) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmågor inom industriell marknadsföring och inköp. Särskilt fokus ges på interfunktionellt samarbete mellan individer, funktioner och företag som kritisk faktor för konkurrenskraftig produktframtagning och en hållbar affärsverksamhet.

Kursen innehåller följande moment:
- Kopplingen mellan industriell marknadsföring och inköp och övriga delar i en organisation.
- Nätverkets betydelse för industriell marknadsföring och inköp
- Från produkt till tjänster: att skapa kundvärde genom differentiering.
- Entreprenöriellt förhållningssätt till produktframtagningsprocessen ur industriell marknadsföring och inköp samt Design Thinking
- Strategisk industriell marknadsföring och inköp.
- Produkt, tjänster, affärserbjudande och prissättning
- Organisationers köpbeteende, säljallokeringar, och metoder för att samla in och analysera marknadsinformation.

Förkunskapskrav

Kurser omfattande minst 150 hp inom programmet ska vara godkända samt genomgångna kurser i Logistik 7,5 hp och Industriell ekonomi 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TIMS22
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Sarah Wikner
Kursansvarig
Sarah Wikner
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T4241
Senast ändrad 2024-05-30 16:09:39