Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Interaktionsdesign (Interaction Design) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
- applicera interaktionsdesignskoncept och –metoder i vardagliga designsituationer
- designa interaktiva system med hjälp av skisser, ”storyboarding” och prototyper
- konstruera interaktionsmiljöer som använder olika typer av interface
- känslor och övertygelse som drivkrafter i designprocessen
- design för tillgänglighet och inkluderande design
- tillämpning av kunskaper inom interaktionsdesign i team- och projektarbete
- involvera och representera användare i designprocessen genom personas och scenarier.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Informationsarkitektur, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TINK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Garrit Schaap
Kursansvarig
Garrit Schaap
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1150
Senast ändrad 2021-11-05 10:48:37