Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Innovation 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till innovation och entreprenörskap som akademisk disciplin liksom praktiskt arbetsområde. Fokus ligger på såväl innovation i befintliga företag (corporate entrepreneurship) liksom innovation sett ur perspektivet företagsstart där en innovation ska omsättas från idé till verklighet på en ny eller befintlig marknad.

Kursen innehåller följande moment:
- Innovationsprocessen
- Entreprenörskap och corporate entrepreneurship
- Marknadsföring kopplat till omsättningen av idé till verklighet med särskilt fokus på business-to-business relationer och interna relationer inom ett företag
- Omvärldsanalys
- Upprättande av affärsplan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Matematisk statistik, 7.5 hp samt Tillverkningsteknik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TINN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Sarah Wikner
Examinator
Sarah Wikner
Examinator
Leif Svensson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1054
Senast ändrad 2020-12-14 14:20:48