Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktionskurs produktframtagning 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger en orientering inom huvudområdet maskinteknik samt en överblick över produktutvecklingsteorier. Grundläggande principer av verktyg och metoder inom produktutvecklingens tidigare skeden introduceras samt begreppet produktlivscykel. Vidare ingår sätt att dokumentera produkter som CAD- modeller, ritningar, stycklistor och tekniska rapporter. Kursen ger även en introduktion för hur en akademisk rapport är uppbyggd samt träning i att skriva vetenskapliga och akademiska rapporter.

Kursen innehåller följande moment:
- Områdesöversikt över produktutvecklingsaktiviteter inom maskintekniken och kopplingar till andra funktioner i en kommersiell verksamhet
- Översikt produktframtagning
- Metoder för problemlösning, urval och sållning vid produktutveckling
- Hållbarhetsperspektiv och producentansvar i produktutvecklingsprocesser
- Produktionsberedningsfrågor (till exempel: DFM, DFA)
- Produktstukturer
- Affärsmannamässighet och ekonomiska förutsättningar vid produktutveckling
- Patent- och mönsterskydd
- Marknadsföring
- Praktisk verkstadsövning
- Vetenskapligt och ingenjörsmässigt arbetssätt
- Vetenskapliga och tekniska rapportmallar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1. Eller Matematik D, Fysik B, Kemi A (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIPG18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Dag Raudberget
Kursansvarig
Djordje Popovic
Examinator
Dag Raudberget
Examinator
Djordje Popovic
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T4243
Senast ändrad 2024-05-30 16:09:56