Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktionskurs produktframtagning 7,5 hp

Kursinnehåll

De olika momenten i produktframtagning förklaras från marknad och kravspecifikation till konstruktion och produktionsplanering. Begreppet produktlivscykel introduceras. Kursen ger en förståelse för produktstrukturer och dokumentation av dem. Begrepp som moduler, delkompletter och detaljer ingår. Vidare ingår sätt att dokumentera produkter som CAD-modeller, ritningar, stycklistor och tekniska rapporter. Hantering för dokumentation och versioner (PDM) introduceras.
Kursen ger även förståelse för hur en akademisk rapport är uppbyggd samt träning i att skriva vetenskapliga och akademiska rapporter.

Kursen innehåller följande moment:
- Översikt produktframtagning
- Metodik i produktframtagning
- Hållbarhet
- Produktstukturer
- Lagar och producentansvar
- Praktisk verkstadsövning
- Vetenskapligt och ingenjörsmässigt arbetssätt
- Rapportskrivning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1. Eller Matematik D, Fysik B, Kemi A

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIPG18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Don Weiss
Examinator
Don Weiss
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0170
Senast ändrad 2020-06-02 07:58:55