Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktion till programmering 9 hp

Kursinnehåll

Kursen ämnar ge studenten grundläggande förståelse för och kunskaper i strukturerad programmering, inklusive modellering, programdesign, och implementation med hjälp av imperativ programmering. Kursen ämnar även ge studenten en kortare introduktion till olika licensformer och andra för programmerare relevanta immaterialrättsliga frågor.
Kursen innehåller följande moment:
- Problemlösningsmetoder
- Grundläggande programmeringsterminologi (kompilering, interpretering, toolchain, pseudokod, flödesdiagram)
- Programstrukturer (sekvens, selektion, iteration)
- Databehandling (variabler, datatyper, vektorer, datastrukturer, strängar, operatorer)
- Funktioner, signaturer och returvärden
- Utvecklingsmiljöer och –verktyg
- Licensiering och IP-frågor
- Programmeringsspråket C

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Datateknisk introduktionskurs, 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIPK17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Ragnar Nohre
Kursansvarig
Ragnar Nohre
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
19503kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0318