Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

iOS-utveckling (iOS Development) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ämnar ge studenten kunskaper om och erfarenheter av tillämpad iOS-programmering, från start till färdig, publicerad app.

Kursen innehåller följande moment:
- XCode och Swift
- Minneshantering
- Vanliga designmönster i iOS-API:erna
- GUI-utveckling i iOS
- Mjukvarukvalitet
- Testning och debuggning
- Sensoranvändning
- Nätverkskommunikation i iOS
- Andra viktiga API:er
- Att publicera i App Store

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Objektorienterad mjukvarudesign, 7,5, Linjär algebra, 6 hp och Grundläggande webbutveckling, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TISK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 43 - vecka 02 2023
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Ragnar Nohre
Kursansvarig
Garrit Schaap
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2220
Senast ändrad 2022-05-18 10:34:54