Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Interkulturella utmaningar i ingenjörsarbete (Engineering and Inter-Cultural Encounters) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen behandlar kunskaper och insikter om kulturskillnaders påverkan på industriell verksamhet samt hur nationella kulturer skiljer sig åt och påverkar företags strategier och människors kommunikation och beteenden.

Kursen innehåller följande moment:
- Definitioner av kultur, subkultur och organisationskultur
- Ledarskapets beroende av kulturell kunskap
- Globala kulturmönster och sociala värden genom vilka de skiljer sig
- Modeller för kulturell anpassning och stress orsakad av detta
- Etnocentrism och betydelsen av kulturell identitet
- Betydelsen av stereotypiska beskrivningar och roller
- Kulturell intelligens
- Att arbeta i och med interkulturella grupper

Förkunskapskrav

Godkända kurser inom programmet på 150 hp eller en högskoleingenjörsexamen om 180 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: TIUR21
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 43 - vecka 02 2025
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Tommy Josefsson
Examinator
Magnus Hofwing
Kursansvarig
Magnus Hofwing
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T4245
Senast ändrad 2024-05-30 16:09:56