Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Belysningsteknik och kvalitetssäkring 1 12 hp

Kursinnehåll

Kursen ger studenterna kunskap i att planera energieffektiva och brukaranpassade belysningssystem. Kursen ger kunskaper kring krav och rekommendationer för belysningsanläggningars utformning. I olika moment tränas studenten att dimensionera belysningsanläggningar för innemiljö utifrån fördefinierade belysningstekniska och synergonomiska krav. I kursen ges även kunskap om hur belysningsanläggningar med ett högt utnyttjande av dagsljus planeras, och hur dessa kombinerat med ett väl utformat artificiellt ljus och lämplig styrning skapar en komfortabel och funktionell ljusmiljö.

Kursen innehåller följande moment:
- Metoder för styrning av belysningssystem
- Ljusfördelning som konsekvens av tekniska val
- Brukaraspekter på styrning av belysningstekniska system
- Energianvändning kopplad till samverkan mellan dagsljus och artificiell belysning
- Miljökonsekvenser av användandet av artificiell belysning
- Dagsljusfaktorn
- Manuella och datorbaserade beräkningsmetoder
- Ekonomiska utvärderingsverktyg för belysningsanläggningar
- Lager, regler, rekommendationer och standarder för utformning av belysningsanläggningar för innemiljö
- Belysningsplaneringsprocessen
- Nödbelysning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Forma med ljus, 15 hp, Grunder i belysningsteknik, 9 hp samt Tillämpad matematik och fysik, 6 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TK1K11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Johanna Glans
Examinator
Johanna Glans
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2060
Senast ändrad 2021-12-03 07:38:47