Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Komponentgjutning (Component Casting) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

This course opens the door to the fascinating world of casting! Here you will get familiar with different component casting processes and several casting related phenomena as heat transfer, solidification, microstructure formation, defects and residual stresses. You will also get a basic overview of how these phenomena relates to the design of the component and can be investigated using casting process simulation software.

The course is given with a combination of online lectures, self-studies, home assignments, online discussion in the forum and simulation exercises from home using VDI (possibly also at the campus in Jönköping).

For more information see https://ju.se/studera/valj-utbildning/kompetensutveckling---uppdragsutbildning/tekniska-hogskolan/komponentgjutning-component-casting.html

Kursinnehåll

Kursen avser ge studenten grundläggande kunskaper i och fördjupning om komponentframtagning av gjutning av metalliska material, inkluderande design, materialegenskaper och tillverkningsprocesser. I samtliga moment används en teknikvetenskaplig ansats till både vad avser systematiskt angreppsätt och matematiskt språk för att kunna analysera och värdera processlösningar och de problem som är associerade.

Kursen innehåller följande moment:
- Tillverkning av komponenter genom gjutning.
- Tillämpningar av värmetransporter, inkluderande värmeledning, konvektion, strålning för beräkning av stelningsförlopp och matning.
- Tillämpningar om fluidströmning, Bernoullis ekvation, kontinuitetsekvationen, lamellär och turbulent strömning
- Gjutna material, stelningsförlopp och mikrostruktur och egenskaper. Fasdiagram. Relationen gjutprocess, mikrostruktur och egenskaper hos gjutlegeringar. Sugnings- och gasporositetsbildning.
- Konstruktion av gjutgods och materialval
- Introduktion till datorsimulering av gjutprocessen. Integration av CAD/CAM.

Förkunskapskrav

General entry requirements, Physics 2, Chemistry 1, Mathematics 3c, and completed courses in Solid Mechanics, 6 credits and Basic Thermodynamics and Transport Phenomena, 3 credits (or the equivalent) and proof of English proficiency is required.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TKGK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 41
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
20
Kursansvarig
Vasile-Lucian Diaconu
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-13163

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 41
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Vasile-Lucian Diaconu
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T4353
Senast ändrad 2024-05-30 16:08:39