Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Komponentgjutning (Component Casting) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen avser ge studenten grundläggande kunskaper i och fördjupning om komponentframtagning av gjutna metalliska material, inkluderande gjutgodsdesign, materialegenskaper och tillverkningsprocesser. I samtliga moment används en teknikvetenskaplig ansats till både vad avser systematiskt angreppsätt och matematiskt språk för att kunna analysera och värdera lösningar och associerade problem.
Kursen innehåller följande moment:
- Tillverkning av komponenter genom gjutning
- Tillämpningar av värmetransport, inkluderande värmeledning, konvektion, värmestrålning för beräkning av stelningsförlopp och matning
- Tillämpningar om fluidströmning, Bernoullis ekvation, kontinuitetsekvationen, lamellär och turbulent strömning
- Gjutna material, stelningsförlopp, mikrostruktur och egenskaper.
- Fördjupning i fasdiagram
- Relationen gjutprocess, mikrostruktur och egenskaper hos gjutlegeringar
- Sugnings- och gasporositetsbildning
- Tumregler kring gjutgodsdesign, gjutgodskonstruktion och materialval
- Introduktion till datorsimulering av gjutprocessen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Hållfasthetslära, 6 hp samt Grundläggande termodynamik och transportfenomen, 3 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TKGK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Jakob Olofsson
Examinator
Jakob Olofsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0219