Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitets- och innovationsledning 7,5 hp

Kursinnehåll

Fokus i kursen ligger på metoder och verktyg för att styra, förbättra och säkerställa kvaliteten hos produkter och tjänster så dessa blir innovativa, i syfte att överträffa kundernas förväntningar samt ge förståelse och praktiskt kunna implementera ett hållbart kvalitets- och miljöledningssystem.

Kursen innehåller följande moment:
- Kvalitets- och innovationsbegreppen
- Grundläggande variationsförståelse
- Verksamhetsledning ur ett kvalitets- , miljö- och innovativt perspektiv
- Uppbyggnad, tolkning, användning och revidering av ledningsstandarder inom kvalitet
(ISO 9001), innovation (ISO56000) samt miljö (ISO 14001)
- Metoder och verktyg för kvalitets- och innovationsledning
- Kvalitets och innovativ kundcentrerad produkt- och processplanering
- Metoder och verktyg för riskanalys

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inklusive Integrerad produkt och produktionsutveckling 7,5 hp samt Industriella produktionssystem 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TKLN11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2025: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Marco Santos
Kursansvarig
Marco Santos
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T5098
Senast ändrad 2024-02-06 07:57:18