Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitets- och innovationsledning 7,5 hp

Kursinnehåll

Fokus i kursen ligger på metoder och verktyg för att styra, förbättra och säkerställa kvaliteten hos produkter och tjänster så dessa blir innovativa, i syfte att överträffa kundernas förväntningar samt ge förståelse och praktiskt kunna implementera ett hållbart kvalitets- och miljöledningssystem.

Kursen innehåller följande moment:
- Kvalitets- och innovationsbegreppen
- Grundläggande variationsförståelse
- Verksamhetsledning ur ett kvalitets- , miljö- och innovativt perspektiv
- Uppbyggnad, tolkning, användning och revidering av ledningsstandarder inom kvalitet
(ISO 9001), innovation (ISO56000) samt miljö (ISO 14001)
- Metoder och verktyg för kvalitets- och innovationsledning
- Kvalitets och innovativ kundcentrerad produkt- och processplanering
- Metoder och verktyg för riskanalys

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inklusive Integrerad produkt och produktionsutveckling 7,5 hp samt Industriella produktionssystem 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TKLN11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Marco Santos
Examinator
Marco Santos
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1014
Senast ändrad 2020-12-14 14:21:06