Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitetsteknik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger studenterna kunskaper om synsätt, metoder och hjälpmedel för att styra, förbättra och säkerställa kvaliteten hos produkter/tjänster i syfte att skapa förutsättningar för att förbättra produktivitet och konkurrenskraft.
Kursen innehåller följande moment:
- Kvalitetsbegreppet
- Kvalitet i produktutveckling, produktion och marknadsföring
- Metoder och verktyg för kvalitetsarbete
- Grundläggande variationsförståelse
- Statistisk processtyrning
- Metoder och verktyg för riskanalys och tillförlitlighetsbedömning
- Ledningssystem ur ett kvalitets- och miljöperspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Matematisk statistik, 7.5 hp samt Tillverkningsteknik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TKVK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2023: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Leif Svensson
Examinator
Leif Svensson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T3078
Senast ändrad 2021-11-16 12:59:09