Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Linjär algebra (civ.ing) 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen introducerar vektorer och visar hur vektorräkningar används för att lösa geometriska problem, ger teori och systematiska metoder för lösning av linjära ekvationssystem. Vidare introduceras matriser och linjära avbildningar.

Kursen innehåller följande moment:
- Linjära ekvationssystem, gausseliminering
- Minsta kvadratmetoden
- Vektoralgebra med geometriska tillämpningar
- Matriser och matrisalgebra
- Nollrum, värderum, dimensionssatsen
- Linjära avbildningar
- Determinanter med tillämpningar
- Baser och basbyten
- Egenvärden och egenvektorer, diagonalisering
- Isometriska avbildningar, spektralsatsen och kvadratiska former
- Användning av dataprogramvara för vektor- och matrisberäkningar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1. Eller Matematik D, Fysik B, Kemi A (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TLAG19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2025: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Tjavdar Ivanov
Examinator
Tjavdar Ivanov
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T5006
Senast ändrad 2023-09-01 13:12:28