Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Armaturdesign (Luminaire Design) 9 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen är avsedd att ge eleverna möjlighet att fördjupa sin kunskap inom armaturdesign och att bli bekant med de funktionella och estetiska aspekterna av produktdesign. Den ger också en möjlighet för eleverna att förfina sin skiss- och kommunikationsförmåga.

Kursen innehåller följande moment:
- Teori och metoder för designprocessen, inklusive bakgrundsresearch, idéformulering,
prototyptillverkning och testning
- Litteratursökning inom området designforskning
- Behov av armaturer för olika användningsområden
- Armaturdesign, funktion och ljusbehandling
- Armaturens uppbyggnad, produktion, struktur och material
- Handskissade och datorgenererade bilder
- Presentation och kommunikation relaterad till armaturdesign

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inom programmet, inklusive Grunder i belysningsteknik, 6hp eller Grunder i belysningsteknik, 9hp samt erfarenhet av projektering

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TLDN12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1245
Senast ändrad 2021-06-02 11:25:16