Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Industriell marknadsföring 6 hp

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmågor inom industriell marknadsföring.
Kursen innehåller följande moment:
-Grundläggande marknadsföringsbegrepp
-Betydelsen av relationer, nätverk och strategier inom industriell marknadsföring
-Likheter och skillnader mellan konsumentmarknadsföring och industriell marknadsföring
-Beståndsdelar och genomförandet av en marknadsanalys inkl. alternativa metoder för att samla in marknadsinformation
-Entreprenöriellt förhållningssätt till industriell marknadsföring kopplat till innovation, risk och osäkerhet
-Interaktion mellan leverantörer, producenter och kunder och dess betydelse för industriell marknadsföring
-Kopplingen mellan industriell marknadsföring och supply chain management
-Kundvärde
-Organisationers köpbeteende
-Kopplingen till övriga delar inom en organisation – R&D, HR, produktion & ekonomi
-Socialt ansvarstagande och kopplingen till marknadsföring – corporate social responsibility (CSR)
-Industriell marknadsföring på en internationell marknad
-Etiska och juridiska aspekter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Industriell ekonomi, 9 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TLPK15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
0
Kursansvarig
wisa
Examinator
Magnus Hofwing
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0176