Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Logistik 6 hp

Kursinnehåll

I kursen ges studenten grundläggande kunskaper och förmågor inom områden som på olika sätt angränsar logistiken med fokus på de interna gränssnitten mellan exempelvis inköp, produktion, produktframtagning och marknad samt externa gränssnitt till kund och leverantör. Dessutom ges grundläggande kunskaper om hur dessa gränssnitt kan hanteras.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande logistik
- Interna samverkan: Samverkan inom tillverkande företag
- Externa samverkan: Samverkan mellan aktörer i försörjningskedjan
- Relationer mellan produktutveckling och försörjningskedjan
- Effektivisering av försörjningskedjan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Matematisk statistik, 7,5 hp samt Tillverkningsteknik, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TLSK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Anmälningskod
HJ-T2284
Senast ändrad 2021-10-08 14:35:45