Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Logistik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar som ägnas åt genomgång av teori och tillämpningar inom logistik ur ett industriellt företagsperspektiv. Fokus är på logistikens målsättningar och nyckeltal, industriella företags materialflöden, lagers funktion samt material- och produktionsstyrning. Vid övningstillfällen tränas analys- och tillämpningsförmågan i logistiska tillämpningar. Kursen innehåller ett projektarbete som genomförs i grupp där ett fiktivt företag analyseras för att träna kartläggning, nulägesanalys och utvärdering av olika åtgärdsförslag i ett förbättringsarbete. I arbetet med praktikfallet kommer flera av de teorier och verktyg som gås igenom på föreläsningarna och övningarna att användas.

Kursen innehåller följande moment:
- Industriella företags logistiksystem
- Materialförsörjning
- Produktstrukturer
- Materialhantering och lagerverksamhet
- Distribution och transportplanering
- Kundservice och differentiering
- Kostnader och kapitalbindning
- Logistikens nyckeltal
- Lagerfunktioner
- Material- och produktionsstyrning
- Ekologisk hållbarhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Industriell ekonomi 7,5 hp, Matematisk Statistik 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TLSN12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2025: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Fredrik Tiedemann
Examinator
Fredrik Tiedemann
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T5048
Senast ändrad 2024-02-06 08:07:31