Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ledarskap - tillämpad förändring 15 hp

Detta är kursen för dig som gått en av våra grundläggande kurser i projektledning, ledarskap, förändringsledning eller har motsvarande kvalifikationer. Kursen ska ge fördjupad kunskap om förändringsarbete och höja deltagarnas personliga förmåga att arbeta med förändringar av verksamheters arbetssätt och organisering. Efter kursen ska deltagarna självständigt kunna initiera, planera, leda och slutföra förändringsprojekt.

Kursinnehåll

 • Den egna kunskapsutvecklingen
 • Det praktiska hantverket - att arbeta som förändringsledare
 • Jag som förändringsledare, individuella processer vid förändring
 • Rollen som förändringsledare / förändringsagent / intern/extern konsult
 • Att planera förändring - olika perspektiv
 • Teoretiska utgångspunkter och förändringsmodeller
 • Design och intervention - agerande utåt och arbete bakom kulisserna
 • Tankemodeller
 • Kommunikation och feedbackprocesser
 • Etiska och könsrelaterade frågor vid förändringsarbete
 • Förändring och makt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad kurs i Det operativa ledarskapet, 15 hp eller Projektledning, 30 hp eller motsvarande kurser inom organisationsteori, ledarskap, projektledning om minst 15 hp, alternativt minst 3 års arbetslivserfarenhet i personalledande befattning.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TLTK16
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2019: vecka 38 - vecka 02 2020
Våren 2020: vecka 03 - 22 (Fortsättning)
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Det är beslutat att kursen inte skall ges hösten 2020. /191118
Platser
30
Kursansvarig
Johan Karltun
Examinator
Johan Karltun
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32505kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-13140