Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Grundläggande matematik 1 5 fup

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande matematik. Den ger matematisk bildning och en förberedelse för fortsatta studier i matematik.

Kursen innehåller följande moment:
- Algebra: ekvationer av första och andra graden, olikheter, rotekvationer, ekvationssystem, formler och rationella uttryck, potenser och potenslagar, logaritmer och logaritmlagar, polynom, absolutbelopp
- Funktionslära: första- och andragradsfunktioner, potensfunktioner, exponentialfunktioner
- Trigonometri: trigonometri i rätvinkliga och godtyckliga trianglar, enhetscirkeln och triangelsatserna.
- Vektorer: begreppet vektor och dess representation i koordinatsystem, addition och subtraktion av vektorer samt multiplikation med skalärer
- Derivator: Derivatans definition och deriveringsregler. Derivering av elementära funktioner med tillämpningar.
- Integraler: primitiva funktioner och integraler.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c. Eller: Matematik C (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Gymnasienivå GXX
Kurskod/Ladokkod: TM1F08
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2023: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Thomas Biro
Examinator
Thomas Biro
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T3019
Senast ändrad 2023-03-17 13:12:18