Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mekanik och hållfasthetslära 1 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande teorier inom den klassiska statiska mekaniken samt konstruktionstekniska begrepp och principer inom den klassiska relaterade hållfasthetsläran.

Kursen innehåller följande moment:
- Newtons mekanik, kraftbegreppet, statisk jämvikt, friläggning, moment
- Masscentrum, tyngdpunkt, Coulombs friktion
- Deformationssamband, materialsamband, töjning, spänning
- Analys av stångbärverk

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Linjär Algebra, 7,5 hp och Envariabelsanalys, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TM1K10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2025: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Mirza Cenanovic
Examinator
Mirza Cenanovic
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T5049
Senast ändrad 2023-09-15 14:19:34