Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mekanik och hållfasthetslära 1 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande teorier inom den klassiska mekaniken samt konstruktionstekniska begrepp och principer inom den klassiska hållfasthetsläran.

Kursen innehåller följande moment:
- Newtons mekanik, kraftbegreppet, statisk jämvikt, friläggning, moment
- Masscentrum, tyngdpunkt, Coulombs friktion
- Kinematik, Kinetik
- Deformationssamband
- Materialsamband
- Töjning, Spänning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Linjär Algebra, 7,5 hp, Envariabelsanalys, 7,5 hp och Flervariabelsanalys, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TM1K19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Lennart Mähler
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1019
Senast ändrad 2020-03-13 09:41:10