Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Grundläggande matematik 2 6 fup

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande matematik. Den ger matematisk bildning och en förberedelse för fortsatta studier i matematik.

Kursen innehåller följande moment:
- Trigonometri: enhetscirkeln, trigonometriska formler och identiteter, additionsformler trigonometriska ekvationer och kurvor, vinkelmåttet radianer.

- Derivator och integraler: derivator till trigonometriska funktioner och logaritmfunktioner, kedjeregeln, derivata av produkt och kvot, begreppet differentialekvation, integraler, integraler och areor, tillämpningar av derivata och integraler, rotationsvolymer.

- Komplexa tal: definition av komplexa tal, räkneoperationer med komplexa tal, det komplexa talplanet, komplexa tal i polär form och i potensform, de Moivres formel och Eulers formel.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3c Eller: Matematik D. Eller: Grundläggande Matematik 1, 5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Gymnasienivå GXX
Kurskod/Ladokkod: TM2F08
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2023: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Thomas Biro
Examinator
Thomas Biro
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T3020
Senast ändrad 2023-03-17 13:14:24