Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Möbeldesign 1 9 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar design- och produktutvecklingsprocessen genom ett projektarbete där en möbel skapas efter en tänkt marknadssituation. I kursen ingår designmetodik, skissteknik, modell- och prototyptillverkning samt presentationsteknik. Möbelns estetiska och funktionella värden framhålls särskilt. Projektmetodik integreras som en naturlig del i kursen. Även hur möblerna kan möta en miljömässig och etisk hållbar utveckling integreras.

Kursen innehåller följande moment:
- Design- och produktutvecklingsprocess vid möbelkonstruktion
- Kund- och marknadsaspekter, produktutformning, materialval och produktionsvänlighet
- Skissteknik
- Modell- och prototyptillverkning
- Etik och hållbar utveckling
- Tillämpning av projektmetodik och presentationsteknik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Materialteknik och möbelkonstruktion, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TMDK15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2022: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Nässjö
Kurstid
Dag
Examinator
Victor Strandgren
Kursansvarig
Victor Strandgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2036
Senast ändrad 2021-12-03 07:38:34