Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Microstructural Engineering 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Metalliska materials stelningsstruktur, hur den bildas och hur den påverkar mekaniska och fysikaliska egenskaper. Fokus är på gjutna och värmebehandlade material. Kursen består av två delar där den första behandlar processkunskap i form av teoretisk kunskap om stelning, fasdiagram, samt de fasomvandlingar som sker under svalnandet och vid värmebehandling. Det ingår även kunskap om smältning och processtyrning. Den andra delen behandlar materialegenskaper och hur dessa kan påverkas med olika former av efterbehandling. Förståelse för kopplingen mellan process-mikrostruktur-egenskaper är central och därför läggs tyngdpunkten på just denna koppling. Förenklat handlar första delen av kursen om den grundläggande fysiken för bildningen av stelningsstruktur och den andra halvan av kursen behandlar stelningsstrukturens betydelse för en komponents egenskaper och beteende.

Kursen innehåller följande moment:
- Översikt över gjutna material och fasediagram
- Fenomen som uppstår vid stelning och mikrostrukturutveckling samt deras inverkan på mekaniska och fysikaliska egenskaper hos gjutna legeringar
- Metallurgi vid smältning, modifiering och kärnbildning och dess inverkan på stelningsförloppet
- Värmebehandling
- Kopplingen mellan process-mikrostruktur-egenskaper
- Mekaniska egenskaper, såväl statiska som dynamiska
- Termodynamiska beräkningar

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet Maskinteknik eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Dessutom krävs kunskaper i Engelska 6 eller Engelska B

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: TMER27
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Examinator
Arne Dahle
Kursansvarig
Arne Dahle
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13998kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0279
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Arne Dahle
Examinator
Arne Dahle
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13998kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0295