Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Tillämpad matematik och fysik 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande matematik och fysik med särskild inriktning mot utbildning inom ljusdesign. Kursen utgår från det naturvetenskapliga arbetssättet med experiment, analys, och tolkning av mätningar med hjälp av modeller. Kursen ska även ge en färdighet i att hantera algebraiska formler och uttryck samt att lösa ekvationer.

Kursen innehåller följande moment:

Algebra
- Algebraiska uttryck och ekvationer

Geometri och trigonometri

- Likformighet
- Trigonometri i rätvinkliga trianglar
- Triangelsatserna

Statistik
- Beskrivande statistik, lägesmått, spridningsmått
- Olika typer av diagram

Kraft och Energi
- Kraft, arbete, energi, effekt och verkningsgrad
- Enhetsomvandlingar

Ellära

- Laddning, elektriska krafter och fält
- Elektrisk ström, spänning, resistans, elektrisk energi och effekt
- Serie- och parallellkopplingar av lampor och motstånd
- Växelström och elsäkerhet

Elektromagnetiska vågor och ljus

- Ljus som elektromagnetisk vågrörelse
- Diskreta och kontinuerliga spektrum
- Ljusets egenskaper såsom interferens, reflektion och brytning
- Temperaturstrålning, svartkroppsstrålning, färgtemperatur och ljusstyrka

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TMFG16
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Pär Sandström
Kursansvarig
Pär Sandström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0280
Senast ändrad 2020-09-24 08:06:35