Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mätteknik och GIS 9 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller teori och praktiskt användande av instrument och metoder för inmätning och utsättning i plan och höjd. I kursen behandlas även sambandet mellan mätteknik, CAD-teknik och GIS-teknik.

Kursen innehåller följande moment:
- Stomnät i plan och höjd samt markering av punkter
- Användning av mätband, avvägningsinstrument, bygglaser, totalstation och GNSS-utrustning
- Avvägning, höjdutsättning, ortogonal och polär inmätning och utsättning, polygontågsmätning, trigonometrisk höjdmätning och GNSS-mätning
- Beräkning av höjder, koordinater, utsättningsmått och toleranser
- Hantering av mätdata i CAD-program och GIS-system
- Geografiska databaser och kartografisk presentation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Samhällsbyggnad, 9 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TMGK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Torbjörn Schultz
Kursansvarig
Torbjörn Schultz
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2087
Senast ändrad 2021-12-03 07:39:01