Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mjukvaruprojektmetoder (Software Engineering Project Methods) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen förmedlar till studenterna sådana kunskaper i mjukvaruutvecklingsmetoder, projektledning, beslutsfattande, analys, ledarskap, kommunikation, etc. som behövs för att arbeta som dataingenjör i utvecklingsprojekt i industrin. Studenterna ges i kursen möjlighet att applicera de kunskaper de erhållit tidigare i programmet för att utveckla en kvalificerad produkt eller tjänst.

Kursen innehåller följande moment:
- Mjukvaruutveckling: historia, terminologi och metoder
- Mjukvaruutvecklingsmetoder: en överblick
- Projekt som arbetsform, projektledarrollen och projektmodellen
- Projektdefinition inklusive riskanalys, intressentanalys och kostnadsplanering
- En minimalistisk approach till mjukvarudokumentation
- Programvaruutvecklingsmodeller, t ex SCRUM och V-Modellen
- Uppföljning och utvärdering (retrospektiv) över projektet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 60 hp inom programmet varav Gruppdynamik, 3 hp samt Objektorienterad mjukvardesign, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TMJN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Jasmin Jakupovic
Kursansvarig
Jasmin Jakupovic
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0322