Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Materialteknik och möbelkonstruktion 6 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar val av material och tillverkningsmetod för önskad produktutformning. Ett särskilt fokus läggs på möbelkonstruktion med de överväganden som är relevanta vid kombination av olika material. Kursen tar upp kvalitets- och miljöledningssystem där användandet av moderna metoder är centralt. Även certifieringar inom kvalitet, miljö och etik för ingår i kursen.

Kursen innehåller följande moment:
- Konstruktionsmaterials egenskaper och samhörande tillverkningsmetoder
- Kravprofil och materialval
- Certifieringar inom kvalitet, miljö och etik
- Hållbar utveckling
- Möbelkonstruktion i möbelbranschens vanligaste förekommande konstruktionsmaterial
- Sammanfogningsmetoder
- Ytbehandling
- Produktkostnad kopplad till materialval, kvalitet, miljö och tillverkningssätt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Prototyptillverkning, 6 hp och Designmetodik med projektarbete, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TMKK15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2022: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Nässjö
Kurstid
Dag
Examinator
Victor Strandgren
Kursansvarig
Victor Strandgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2037
Senast ändrad 2021-12-03 07:38:34