Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Diskret matematik (civ.ing) 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen introducerar några av den diskreta matematikens grundläggande element, mängdlära, sats- och predikatlogik, kombinatorik, induktivt definierade mängder, modulär aritmetik samt grafteori.

Kursen innehåller följande moment
- Mängdlära med tillämpningar, olika mängder av tal
- Funktions- och relationsbegreppen
- Satslogik, predikatlogik, logisk slutledning
- Grundläggande heltalsmatematik
- Modulär aritmetik med tillämpning inom kryptografi
- Tal i olika talbaser
- Kombinatorik med tillämpningar
- Induktivt definierade mängder, induktion och rekursion
- Grundläggande grafteori

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TMMG11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Tjavdar Ivanov
Examinator
Tjavdar Ivanov
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1304
Senast ändrad 2021-09-27 10:26:55