Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Materialprovning (Material Testing and Characterisation) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika materialegenskaper och materialbeteenden. Kopplingen mellan struktur och materialegenskaper studeras. Mätutrustningar för typiska materialtekniska analysmetoder studeras och används i praktiska försök. Mätresultaten analyseras och presenteras.
Kursen innehåller följande moment:
- Provningsmetodik, materialprovnings- och materialstandarder
- Mekanisk provning av statiska och dynamiska egenskaper
- Analysmetoder för termofysikaliska egenskaper
- Bestämning av kemisk sammansättning och termodynamisk beräkning av mikrostruktur
- Metallografisk provberedning, mikroskopiundersökning och bildanalys
- Olika tekniker för oförstörande provning
- Teori bakom samband mellan struktur och egenskaper.

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet Maskinteknik eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Dessutom krävs kunskaper i Engelska 6 eller Engelska B eller

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TMRR28
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 10
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Nils-Eric Andersson
Examinator
Nils-Eric Andersson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13998kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1099
Senast ändrad 2020-12-14 14:20:07