Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Materialprovning (Material Testing and Characterisation) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

The course covers different material properties and material behavior. The link between structure and material properties is important for optimizing materials and processes. Typical Equipment for material testing as well as material characterization are studied. The principles behind the techniques are important knowledge to understand the possibilities and limitation of various techniques. Measured data are analysed and interpreted by the students. The course also covers material standards and material testing standards.

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika materialegenskaper och materialbeteenden. Kopplingen mellan struktur och materialegenskaper studeras. Mätutrustningar för typiska materialtekniska analysmetoder studeras och används i praktiska försök. Mätresultaten analyseras och presenteras.
Kursen innehåller följande moment:
- Provningsmetodik, materialprovnings- och materialstandarder
- Mekanisk provning av statiska och dynamiska egenskaper
- Analysmetoder för termofysikaliska egenskaper
- Bestämning av kemisk sammansättning och termodynamisk beräkning av mikrostruktur
- Metallografisk provberedning, mikroskopiundersökning och bildanalys
- Olika tekniker för oförstörande provning
- Teori bakom samband mellan struktur och egenskaper.

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet Maskinteknik eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Dessutom krävs kunskaper i Engelska 6.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TMRR28
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 03 - vecka 10
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Nils-Eric Andersson
Examinator
Nils-Eric Andersson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T4178
Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 03 - vecka 10
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
5
Kursansvarig
Nils-Eric Andersson
Examinator
Nils-Eric Andersson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-23121
Senast ändrad 2024-01-15 13:58:56