Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematisk statistik SSCM (Mathematical Statistics SSCM) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande sannolikhetsteori samt metoder för statistisk slutledning och analys av mätdata.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande sannolikhetslära
- Stokastiska variabler
- Diskreta och kontinuerliga fördelningar, speciellt normalfördelningen
- Centrala gränsvärdessatsen med tillämpningar
- Beskrivande statistik
- Punkt- och intervallskattningar
- Hypotesprövning
- Enkel linjär regression
- Korrelation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Grundläggande analys, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TMSK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Arpan Ghosh
Examinator
Arpan Ghosh
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2156
Senast ändrad 2021-12-03 07:39:39