Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematik för tekniska beräkningar 9 hp

Kursinnehåll

Kursen Matematik för tekniska beräkningar innehåller grundläggande matematik med syfte att ge nödvändiga förkunskaper till mekanik och andra kurser under utbildningen.
Dessutom är syftet att studenterna få en så stor träning i att utföra beräkningar av olika slag att de kommer att känna sig säkra i skiftande situationer i arbetslivet där det krävs matematiska modeller och/eller beräkningar för att lösa.

Kursen innehåller följande moment:
- Algebra: Potenser med reella exponenter och potenslagar.
Ekvationer av första och andra graden, rotekvationer samt exponentialekvationer. Linjära olikheter.
Hantering av formler och identiteter samt rationella uttryck.
Logaritmer och logaritmlagar.
Algebraiska och grafiska metoder att lösa ekvationssystem.
- Geometri: Grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.
Linjens och parabelns ekvation och koppling mellan geometriska och algebraiska begrepp.
Trigonometri i rätvinkliga och godtyckliga trianglar, enhetscirkeln, trigonometriska ekvationer samt triangelsatserna.
- Vektorer: Begreppet vektor i två och tre dimensioner samt dess representation i koordinatsystemet. Addition och subtraktion av vektorer samt multiplikation med skalär. Absolutbelopp samt skalärprodukt av vektorer. Tillämpningar av vektorer
- Funktioner: Egenskaper hos linjära funktioner, potensfunktioner samt exponentialfunktioner. Begreppen definitions- och värdemängd.
Introduktion av talet e och dess egenskaper. Naturliga logaritmer.
Begreppet gränsvärde, ändringskvot samt derivatans definition.
Härledning och användning av deriveringsregler.
Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium och andraderivata.
Primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata.
Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt MaB och En A. Eller: Ma 2a/2b/2c.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TMTG13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Lärcentra
Termin
Hösten 2021: vecka 34 - vecka 02 2022
Studietakt
100%
Ort
Värnamo
Kurstid
Dag
Examinator
Christer Magnusson
Kursansvarig
Christer Magnusson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1188
Senast ändrad 2021-06-02 11:34:10